ĐẤT NỀN BÀ RỊA CITY GATE

ĐẤT NỀN BÀ RỊA CITY GATE

ĐẤT NỀN BÀ RỊA CITY GATE

Giá:11 triệu/m2; CK 3 -18%
4002